Atrakcje w okolicy

Atrakcje w okolicy

Content Blocks

Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu wraz z wawelskim wzgórzem to jedno z miejsc o największym znaczeniu historycznym i kulturalnym w Polsce. Wielowiekowa siedziba królów i symbol polskiej państwowości, w roku 1930 Zamek stał się także jednym z najważniejszych muzeów w kraju, przechowującym cenny zespół obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, wyrobów złotniczych, militariów, porcelany i mebli. W komnatach eksponowane są słynne arrasy Zygmunta Augusta i wspaniałe renesansowe malowidła włoskie z kolekcji Lanckorońskich, a wawelskie zbiory sztuki wschodniej obejmują znakomitą i największą w Europie kolekcję namiotów. Zamek Królewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej.

Źródło: https://wawel.krakow.pl/

Bazylika Bożego Ciała

Od 600 lat Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich jest obecny na krakowskim Kazimierzu. Będący jego siedzibą kościół Bożego Ciała został podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej. W 1335 roku król Kazimierz Wielki ulokował pod Krakowem miasto, które nazwał swym imieniem. Ówczesny Kazimierz był jakby wyspą, otoczoną wodami Wisły i Wilgi. Jak w każdym wówczas lokowanym mieście, tak i tu musiał być rynek z ratuszem i przylegającym do niego kościołem, który miał pełnić rolę kościoła farnego - głównego dla miasta. Kościół ów nosił tytuł Bożego Ciała, a pierwsze zapisy na temat parafii pod tym wezwaniem pojawiają się w dokumentach Stolicy Apostolskiej już w 1343 roku.

Źródło: http://www.bozecialo.net/index.php/bazylika/historia-bazyliki

Plac Nowy

Plac Nowy to jeden z najbardziej oryginalnych placów targowych Polski, a być może i Europy. Cechuje go niepowtarzalna atmosfera zabytkowych budowli z centralnym punktem odniesienia tzw. "Okrąglakiem". Szczególnie w ostatnim dwudziestoleciu stał się bardzo rozpoznawalną częścią Krakowa odwiedzaną przez turystów z całego Świata. Na Placu Nowym handluje się płodami rolnymi, artykułami spożywczymi i przemysłowymi oraz organizuje się tzw. giełdy tematyczne tj. targi staroci, targi "prawdziwe produkty", targi lokalnego designu, giełda odzieży, giełda gołębi oraz drobnego ptactwa ozdobnego. Organizowane są również imprezy artystyczne na terenie Targowiska. Od poniedziałku do soboty odbywa się tu tradycyjny Pchli Targ, natomiast w niedzielę Plac zamienia się w wielką giełdę odzieżową. Poranne godziny w piątki należą do miłośników gołębi, którzy na pewno znajdą tutaj coś dla siebie.

Źródło: http://www.placnowy.pl/news.php

Nowy cmentarz żydowski

Cmentarz zajmuje powierzchnię 19 ha. Stoi tam ceglana hala przedpogrzebowa. Przypuszcza się, że na jego terenie znajduje się ponad 10 tys. nagrobków. Znajdziemy tam stare, oryginalne nagrobki (najstarszy pochodzi z 1809 r.). Wiele pochodzi z lat 40. XIX wieku. Mają one tradycyjną formę półkoliście zwieńczonych macew, pokrytych hebrajskimi inskrypcjami oraz dekorowanych typowymi żydowskimi symbolami nagrobnymi. W drugiej połowie XIX w. pojawiły się niemiecko i polskojęzyczne epitafia nagrobne, widoczny znak zachodzących zmian wśród Żydów krakowskich.

Źródło: https://sztetl.org.pl/pl

Synagoga Tempel

Znajduje się na narożnej posesji przy ulicach Miodowej i Podbrzezie. Budynek powstał w latach 1860 – 1862, jest eklektyczny; neorenesansowy z elementami w stylu mauretańskim. Na bogato dekorowanej elewacji, nad głównym wejściem umieszczono tablice Dekalogu, wykonane z czarnego marmuru. Na elewacji i ścianach bocznych znajdują się dwudzielne arkadowe okna z unikatowymi barwnymi witrażami z przełomu XIX i XX w. Malowidła ścienne złożone z motywów roślinnych mają charakter orientalny. Strop głównej sali modlitewnej synagogi oraz balustrady galerii dla kobiet, zdobią barwne i złocone stylizowane wzory. Na środku sali głównej stoi bima a na podeście przy wschodniej ścianie mieści się monumentalny aron ha-kodesz z białego marmuru, otoczony kolumnową balustradą, zwieńczony dużą złotą półkopułą nakrytą koroną. Do synagogi Tempel należy znajdująca się na jej posesji mykwa, z wejściem od ulicy Podbrzezie 1. Synagoga Tempel jest również dostępna dla zwiedzających.

Zródło: https://gwzkrakow.pl/

Krypta Zasłużonych na Skałce

Krypta Zasłużonych na Skałce (Panteon Zasłużonych, Groby Zasłużonych Polaków, Sepulcrum Patriae, zwana także Cmentarzem Wielkich Polaków) –krypta znajdująca się w podziemiach kościoła oo. Paulinów na Skałce w Krakowie. Powstała w roku 1880 według projektu prof. Józefa Łepkowskiego z roku 1876. Na łuku widnieje łaciński napis credo, quod Redemptor meus vivit („wierzę, że mój Odkupiciel żyje”).

Źródło: http://www.skalka.paulini.pl

Kopiec Krakusa

Kopiec Krakusa położony jest na wysokości 271 metrów n.p.m., 2400 metrów od Wawelu. Jego wysokość od podstawy wynosi 16 metrów, średnica dolna 60 metrów, pojemność 19100 m3. Tyle cyfr… O wielkiej wadze Kopca świadczy fakt, że okna Sali Poselskiej w wawelskim zamku umiejscowione są tak, aby królowie podejmując najważniejsze decyzje mogli widzieć przed sobą Kopiec, przypominający im o wielkości zasług ich poprzednika.

Jak wyglądał Krak, legendarny, sprawiedliwy władca, założyciel Krakowa, można zobaczyć w rzeźbie dłuta Franciszka Kalfasa z 1929 roku, znajdującej się na podworcu Archiwum Państwowego przy ul. Siennej 16. A do Kopca najłatwiej dotrzeć od skrzyżowania Powstańców Śląskich i Wielickiej, wzdłuż starego cmentarza Podgórskiego, a następnie przez kładkę dla pieszych lub idąc ulicą Robotniczą, a następnie schodkami do Alei pod Kopcem.

Źródło: http://podgorze.pl/kopiec-krakusa/

Fabryka Schindlera

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Fabryka Emalia Oskara Schindlera mieści się na krakowskim Zabłociu w budynku administracyjnym dawnej fabryki naczyń emaliowanych znanej jako Deutsche Emailwarenfabrik (DEF) Oskara Schindlera.

Przed DEF funkcjonowała tutaj Pierwsza Małopolska Fabryka Naczyń Emaliowanych i Wyrobów Blaszanych „Rekord”, powstała w marcu 1937 roku. Wybuch II wojny światowej i wkroczenie oddziałów niemieckich do Krakowa (6 września 1939) diametralnie zmieniły sytuację miasta i jego mieszkańców. Prawdopodobnie w tych dniach przybył tutaj także Oskar Schindler, członek NSDAP i agent niemieckiego wywiadu wojskowego – Abwehry. Początkowo został powiernikiem żydowskiego sklepu z naczyniami kuchennymi przy ul. Krakowskiej, a już w listopadzie 1939 roku przejął zarząd powierniczy nad znajdującą się w stanie upadłości spółką „Rekord” na Zabłociu.

15 stycznia 1940 roku, na podstawie umowy z syndykiem, Schindler wydzierżawił budynki fabryczne przy ul. Lipowej 4 i Romanowicza 9. W 2005 roku tereny dawnego zakładu przeszły na własność miasta Krakowa. Po licznych dyskusjach i debatach, z udziałem przedstawicieli wielu środowisk, dotyczących przeznaczenia terenu dawnej fabryki Oskara Schindlera, w 2007 roku przyjęto koncepcję jej podziału między dwie instytucje kultury. W budynku administracyjnym zrealizowano projekt wypracowany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, zakładający stworzenie w nim wystawy opowiadającej o losach miasta i jego mieszkańców w okresie okupacji niemieckiej (1939–1945).

Źródło: https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/fabryka-emalia-oskara-schindlera

Opactwo Benedyktów w Tyńcu

Benedyktyńskie opactwo śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu zostało założone przez Kazimierza Odnowiciela w 1044 r. Benedyktyni odwołują się do osoby świętego Benedykta z Nursji, który w młodości postanowił zostać pustelnikiem. Po okresie życia w samotności został przełożonym wspólnoty mnichów w pobliżu swej pustelni. Oni jednak nie chcieli sprostać jego wymaganiom: postanowili go otruć, jednak kielich z zatrutym winem rozpadł się, gdy św. Benedykt uczynił nad nim gest błogosławieństwa. Święty odszedł więc z owego klasztoru, by założyć nowy, na szczycie Monte Cassino, gdzie opactwo, wielokrotnie rujnowane, stoi do dnia dzisiejszego. Dziś różne zakony żyjące według Reguły mają swe klasztory za kołem podbiegunowym i w Nowej Zelandii; w krajach Dalekiego Wschodu i w tropikalnej Afryce. Dlatego świętego z Nursji nazywany Patriarchą Mnichów: wszystkie te domy łączy benedyktyńska Reguła i szczególna stałość: mnisi, którzy wstępują do poszczególnych klasztorów, zwykle spędzają w nich całe życie.

Źródło: http://opactwotynieckie.pl/opactwo-historia-benedyktynow-w-polsce/zycie-benedyktynskie-dzis/

Banners

3 powody aby wybrać Nasz Hotel

Doskonała lokalizacja każdego z naszych obiektów - centrum Krakowa, dzielnica Kazimierz

Wiele lat doświadczenia, dobrze wyszkolony personel, zaufane grono stałych Partnerów.

Organizujemy przyjęcia weselne, uroczyste obiady ślubne, przyjęcia komunijne.

Oferty